Główną gałęzią naszej działalności są elektroniczne systemy zabezpieczeń, które skutecznie kontrolują i ograniczają dostęp do mieszkań, biur, banków jak również zamkniętych osiedli typu condominium. Zajmujemy się montażem nowych systemów domofonowych oraz wideofonowych jak również modernizacją i serwisowaniem istniejących już rozwiązań. Pracujemy zarówno w technologii analogowej jak i cyfrowej, z systemami wideo włącznie opierając się na markowych urządzeniach polskich oraz zagranicznych producentów takich jak Fermax, Laskomex, Mifon i Miwi-Urmet.


Wykonujemy instalacje domofonowe dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, dla małych i średnich firm oraz dla klientów indywidualnych. Do każdej realizacji dobieramy odpowiednie elementy systemu oraz proponujemy ich optymalne zainstalowanie w obiekcie.

 

Swoim klientom zapewniamy fachowe porady oraz optymalny wybór urządzeń w zależności od indywidualnych potrzeb technicznych. Oferujemy również stałą pomoc serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

 

W zakresie systemów domofonowych świadczymy następujące rodzaje usług:

 

MONTAŻ

Oferta montażu polega na wykonaniu od podstaw całej instalacji w budynku. W zakres prac wchodzi m.in. montaż wszystkich elementów systemu, rozprowadzenie instalacji kablowej, podłączenie i testowanie gotowego układu.

 

Oferta ta skierowana jest do podmiotów dysponujących lokalami, w których nigdy nie było dotychczas żadnego systemu domofonowego oraz obiektami nowopowstającymi.

 

MODERNIZACJA

To usługa skierowana do wszystkich miejsc, w których istnieje już wcześniejsza instalacja domofonowa, jednakże z przyczyn technicznych lub estetycznych (duże zniszczenia) kwalifikuje się do częściowej lub całkowitej wymiany. W miarę możliwości przy modernizacji wykorzystywane są istniejące elementy systemu (po ich wcześniejszym sprawdzeniu i przetestowaniu) dzięki czemu obniżeniu ulegają koszty oraz często unika się ingerencji w substancję budynku.

 

Częstym elementem modernizacji jest zamiana systemu analogowego na znacznie mniej zawodny i bardziej estetyczny system cyfrowy.

 

KONSERWACJA

Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do administratorów systemów domofonowych (spółdzielnie, wspólnoty, zarządcy) i polega na podpisaniu stałej umowy na konserwację istniejących systemów domofonowych.

 

W ramach usługi oferujemy:

  • utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym wszystkich elementów instalacji domofonowej (wzmacniacze, zasilacze, panele wywołania, unifony, elektrozaczepy);
  • uaktualnianie nazwisk w panelach wywołania;
  • wywieszenie serwisowego numeru telefonu na klatkach schodowych;
  • podjęcie działań w przeciągu 48 godz. od otrzymania zgłoszenia;
  • wymiana całego systemu na nowy w ustalonym okresie czasu.

 

Opłata za konserwacje (miesięczna, półroczna lub roczna) ustalana jest indywidualnie i zależy od kilku czynników takich jak ilość lokatorów, lokalizacja nieruchomości oraz od stanu technicznego istniejących instalacji domofonowych.

 

SERWIS i BIEŻĄCE NAPRAWY

To usługa skierowana do wszelkiego rodzaju podmiotów (również osób indywidualnych), które nie mają potrzeby ponoszenia comiesięcznych kosztów na konserwację.

 

Naprawa awarii zostanie podjęta nie później niż 3 dni po zgłoszeniu usterki a jej koszt wyliczony zostanie m.in. na podstawie lokalizacji nieruchomości oraz czasu poświęconego na naprawę.